Ruimte & Onderdelen

Hoeveel ruimte vraagt de HeatCycle in het huis?


Totaal bestaat de HeatCycle uit 3 onderdelen die gekoppeld worden door (geïsoleerde) waterleidingen; de warmteterugwin-unit, de warmtepomp en de boiler. De terugwinunit komt in de kruipruimte/kelder, de rest van de installatie wordt in de woning geplaatst (de warmtepomp is ongeveer 40x50x60 cm en de boiler is ongeveer 60cm in diameter met een hoogte van 1m). De warmtepomp staat het liefst bij de CV maar kan ook ergens anders staan (in de trapkast bijvoorbeeld). De boiler staat het liefst bij de warmtepomp.
Hoeveel ruimte is er nodig voor de warmte-terugwin installatie bij de afvoer?


Voor de plaatsing van de warmteterugwin-unit hebben we ongeveer 1 meter vrije lengte van de horizontale "hoofd" rioolbuis nodig en daar in de buurt een grondoppervlak van ongeveer 2 m2. Een gemiddelde kruipruimte biedt deze mogelijkheden.
Wat is de benodigde hoogte van de kruipruimte?


Minimaal 50cm, hoe hoger hoe beter. Boven de riolering moet minimaal 10cm vrij zijn, onder de riolering minimaal 30cm, er kan ook gegraven worden om dit te realiseren. De benodigde oppervlakte voor de opslag bij de riolering is 2x1m.
Wat voor leidingen en aansluitingen zijn er nodig?


De elektrische aansluitwaarde van de HeatCycle is 1 kW (vergelijkbaar met een waterkoker). Een warmte-element in de boiler is niet nodig als de HeatCycle hybride met een ketel of andere warmtepomp werkt. Qua aansluitingen zijn de volgende leidingen nodig : - 2 leidingen van de warmteterugwinunit naar de warmtepomp - 2 leidingen van de warmtepomp naar de C.V. (of de retour van de verwarmingsleiding) - 2 leidingen van de warmtepomp naar de boiler - 1 leiding van de boiler naar de C.V. Daarnaast is de volgende bedrading nodig: - Bedrading van de warmteterugwinunit naar de warmtepomp. - Bedrading de boiler naar de warmtepomp (als deze niet bij elkaar staan). Uiteraard regelen wij een ervaren installateur voor de complete installatie.
Wat voor boiler wordt er geinstalleerd met de HeatCycle?


Een boiler van 120 liter wordt standaard geinstalleerd, 120 liter is voldoende voor de hybride opstelling. Mocht een grotere boiler gewenst zijn dan kan deze ook geleverd worden voor een meerprijs. Boilers met meerdere spiralen voor het koppelen van bijvoorbeeld een zonneboiler of een tweede warmtepomp kunnen geleverd worden voor een meerprijs.
Is het materiaal van de rioolbuis van belang?


Voor de installatie van ons systeem is het materiaal van belang. PVC is optimaal voor de installatie. Als het riool nu gietijzer of gres is, is de installatie iets ingewikkelder maar nog steeds mogelijk.
Hoe zit het met vervuiling en de techniek van warmteterugwinning?


De HeatCycle is ontwikkeld om met vuil water om te gaan. De innovatieve techniek die we hiervoor gebruiken is nu een jaar succesvol getest in The Green Village. Momenteel zijn we bij meerdere pilots vervolgtesten aan het doen en ook hier zijn we nog geen problemen met betrekking tot vervuiling tegen gekomen.

Combinatie verwarmingssystemen

Is elke CV-ketel te gebruiken?


Het belangrijkste is dat de CV-ketel een Gaskeur NZ-label heeft. De meeste CV-ketels van na 2000 hebben dit label.
Kan de HeatCycle alleen tapwater leveren of ook warmte voor de verwarming?


De teruggewonnen warmte wordt gebruikt om het warme tapwater voor te verwarmen. Er is echter meer warmte beschikbaar en deze kan worden gebruikt voor de verwarming. Volgens onze berekeningen kan de HeatCycle 40% van de totale warmtevraag (tapwater & verwarming) leveren. Bij de berekening is uitgegaan van een jaarlijks gasverbruik van 1500 m³ en een gemiddeld waterverbruik van een gezin van 4 personen.
Kan de HeatCycle samenwerken met een zonneboiler?


Ja, de HeatCycle en de zonneboiler kunnen worden aangesloten op hetzelfde boilervat. Het hangt wel van het huidige boilervat af of dit direct mogelijk is. In sommige gevallen is het nodig om het boilervat te vervangen voor een nieuw boilervat met 2 spiralen en daar de zonne-installatie op aan te sluiten.
Kan de HeatCycle samenwerken met een lucht-water warmtepomp?


Ja, dit kan op 2 manieren. 1. De HeatCycle levert tapwater en de lucht-water warmtepomp levert verwarming. 2. De HeatCycle verwarmd de lucht-water warmtepomp voor waardoor de lucht warmtepomp minder hard hoeft te werken. Of dit mogelijk is hangt af van de lucht-water warmtepomp en dient te worden overlegt met de leverancier en de installateur van de lucht-water warmtepomp.
Wat zijn de mogelijkheden met stadsverwarming?


De mogelijkheden om de HeatCycle aan te sluiten op een woning met stadsverwarming hangt grotendeels af van de leverancier van het warmtenet. Technisch is de koppeling gemakkelijk te maken, maar of het toegestaan is vanuit de leverancier is de vraag. Eerst even overleggen met de leverancier van stadswarmte dus.

Besparing, Kosten & Subsidie

Wat is de prestatie van de HeatCycle (elektriciteitsverbruik, gasbesparing, COP)?


De besparing is berekend met een dynamisch model van ons systeem en bevestigd door de testen in The Green Village en bij onze pilots. Onze "standaard" besparing is bepaald op een gezin van 4 personen in een gemiddelde woning met een gemiddeld waterverbruik. In deze situatie bespaart de HeatCycle 600 - 650 m3 gas (~40% van 1500 m³) en gebruikt het systeem ongeveer 1300 kWh elektriciteit. De verwachte s-COP ligt tussen de 3 en 4, dus voor elke kWh aan stroom wordt 3 tot 4 kWh warmte geleverd. afhankelijk van de gasprijs en de electriciteitsprijs resulteert dit in een besparing van €300 - €400 per jaar t.o.v. een HR-ketel.
Ik wil van het gas af, wat zijn de mogelijkheden?


De HeatCycle is een hybride oplossing en is te combineren met een andere warmtebron. In een gemiddelde woning kan de HeatCycle 40% van de totale warmtevraag (tapwater & verwarming) leveren. Ons systeem kan samenwerken met een CV-ketel, lucht/warmte-pomp, IR panelen of een zonneboiler. In onze pilots zijn wij aan het testen hoeveel energie er wordt bespaard wanneer de HeatCycle samenwerkt met andere warmtebronnen.
Is er subsidie beschikbaar voor de HeatCycle?


De water-water warmtepomp van de HeatCycle komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie van de overheid. Tot 12 maanden na installatie kan deze subsidie worden aangevraagd. Wij verwachten dat deze subsidie €2500 bedraagt. Zodra de eerste subsidie is toegekend weten wij dit zeker en zullen we dit hier vermelden.
Staat de HeatCycle al op de apparatenlijst van de RVO?


Nee, je kan wel al subsidie aanvragen met enkel onze factuur. Zodra wij op de apparatenlijst van de RVO staan vermelden we dat hier. We zijn hier momenteel mee bezig en verwachten dat de HeatCycle rond de lente 2022 op de lijst staat.
Wat is het benodigde onderhoud?


De HeatCycle is onderhoudsvrij ontworpen. Daarnaast monitoren wij de HeatCycle en hierdoor kunnen we real-time zien hoe de HeatCycle presteert. Is er een probleem? dan nemen wij contact op en maken we een afspraak om langs te komen.