20210629_144639.jpg

Circulaire Warmte
De HeatCycle

Onze producten

Wat is de HeatCycle?

Totaal bestaat de HeatCycle uit 4 onderdelen die gekoppeld worden door (geïsoleerde) waterleidingen:

DeWarmte huis

De warmteontvanger

DeWarmte filter

De Pomp WP

DeWarmte warmtepomp

De boiler

DeWarmte boiler

De zak

DeWarmte zak

Nu voor maar €2900 incl. subsidie en installatie 

Unit 1: warmteontvanger 

DeWarmte filter

De warmteontvanger, ons gepatenteerde filter systeem, komt in de kruipruimte of kelder. Hiermee wordt enkel de warmte teruggewonnen uit het afvalwater. Het afgekoelde afvoerwater stroomt daarna gewoon door naar het riool.

Unit 2: Pomp WP

DeWarmte Pomp WP is ongeveer 40x50x60cm en staat bij voorkeur bij de boiler. De warmtepomp en de boiler samen staan bij voorkeur nabij de (aanwezige) cv-ketel maar kunnen ook elders in het huis staan. Veel klanten kiezen er bijvoorbeeld voor om deze onder de trap te plaatsen.

DeWarmte warmtepomp

Unit 3: Boiler

DeWarmte boiler

De boiler wordt gedimensioneerd op jouw warmwaterverbruik. Bij voorkeur komt deze nabij DeWarmte Pomp WP en huidige CV ketel te staan. 

Unit 4: Zak

De Zak komt ook in de kruipruimte te liggen. Deze zorgt ervoor dat het gefilterde afvoerwater opgeslagen wordt om de warmte te onttrekken. 

DeWarmte zak

Reserveren

Woningcheck

Installatie 

Besparen

Slimme
warmtewinning

De HeatCycle onttrekt warmte uit het afvoerwater.

 

De gemiddelde temperatuur van afvalwater is nog 27°C.

 

Door dit water af te koelen naar 2°C kan er warmte aan onttrokken worden, warmte die weer in huis kan worden gebruikt.

Betrouwbare warmtelevering

Enkel de warmte wordt teruggewonnen; het afgekoelde afvoerwater stroomt door naar het riool.

 

De gerecyclede warmte wordt eerst gebruikt om warm tapwater te maken. 

Overige warmte wordt naar de CV gestuurd om jouw huis te verwarmen.

Zo is er altijd warm water beschikbaar. 

Na installatie van de HeatCycle start je direct met besparen

Besparen en bijdragen

Met de HeatCycle kan een hoop gas worden bespaard. Voor een gemiddeld huishouden circa 600 m³ per jaar!

Door de levering van tapwater én verwarming kan er zowel in de zomer als in de winter worden bespaard.

 

Na een eenvoudige installatie draag je direct bij aan een beter klimaat.

Van oud water naar nieuw warm tapwater. 

Eenvoudig. Circulair. Duurzaam.

DeWarmte elektronica doos

Technische Info

Geluid

Als de warmtepomp van de HeatCycle 55°C warmte afgeeft dan produceert hij een geluidsvermogensniveau van 54.6 dB*. Bij afgifte van lagere temperaturen wordt ook minder geluid geproduceerd. 55 dB is vergelijkbaar met een normaal gesprek, een vaatwasser of een ouderwetse koelkast. Omdat de HeatCycle geen buitenunit heeft kan hij goed geïsoleerd worden, bijvoorbeeld door de warmtepomp in een bestaande kast te plaatsen of door er geluidsisolerende wanden omheen te plaatsen.

*Decibel meting door KIWA volgens de normen NF EN 121021:2017 en NF EN ISO 3741:2012.

Performance

De COP is 5.4 en de bijbehorende SCOP is 6.6*. Daarnaast wordt de efficiëntie van een warmtepomp hoger als de temperatuur van de bron hoger is. Het afvoerwater is gemiddeld 27°C, zo warm wordt het bijna nooit in Nederland. De HeatCycle is in de praktijk dus efficiënter dan een lucht- of hybride-warmtepomp welke de buitenlucht gebruiken als warmtebron. 

*COP metingen door DEKRA volgens de normen EN 14825:2018 en EN 145411-1/2/3/4:2018 en volgens de testprocedures (EU) 811/2013, (EU) 813/2013, EU 2017/254 and EU 2016/2282.

*Let op dat de COP waarden gemeten zijn bij een bron temperatuur van 10°C en een afgifte temperatuur van 35°C. In de praktijk (bij hogere afgifte temperaturen) zal de COP lager zijn. De COP en SCOP waarden kunnen wel goed gebruikt worden voor een vergelijking tussen verschillende warmtepompen welke onder dezelfde condities getest zijn.

Heb je nog een vraag?
Check de FAQ!