De HeatCycle

Totaal bestaat de HeatCycle uit 3 onderdelen die gekoppeld worden door (geïsoleerde) waterleidingen; de warmteterugwin-unit, de warmtepomp en de boiler.

De warmteterugwin-unit komt in de kruipruimte of kelder, de rest van de installatie wordt in de woning geplaatst.

De warmtepomp is ongeveer 40x50x60 cm en de boiler wordt gedimensioneerd op het warmwaterverbruik. De warmtepomp staat bij voorkeur op de begane grond, waar de boiler zowel bij de warmtepomp als bij de (aanwezige) cv-ketel kan worden geplaatst.

 

In de woning in the Green Village staat zowel de warmtepomp als de boiler in de ruimte onder de trap.

 

GS_DREAMHUS 045.jpg

Foto: Pilotinstallatie van de HeatCycle in testwoning the Green Village

Warmtewinning.png
Warmtelevering.png

Slimme warmtewinning

De HeatCycle onttrekt warmte uit het afvalwater. De gemiddelde temperatuur van afvalwater is nog 27°C. Door dit water af te koelen naar 2°C kan er warmte aan onttrokken worden, warmte die weer in huis kan worden gebruikt. Uit al het afvalwater kan warmte worden teruggewonnen door de HeatCycle, dus niet alleen het water van de douche! 

Betrouwbare warmtelevering

Enkel de warmte wordt teruggewonnen, het afgekoelde afvoerwater stroomt door naar het riool.

De gerecyclede warmte wordt gebruikt om warm tapwater te maken. Omdat al het water wordt gebruikt kan de HeatCycle méér warmte leveren dan nodig is voor alleen warm water. Deze "extra" warmte wordt geleverd aan verwarming in de woning.

Een dubbele opslag zorgt ervoor dat er altijd warm water beschikbaar is. Na installatie van de HeatCycle start je direct met besparen.

Besparen en bijdragen

Met de HeatCycle kan een hoop gas worden bespaard. Voor een gemiddeld huishouden circa 600 m3 per jaar!*

De HeatCycle is dé manier om direct de uitstoot van de woning te verlagen en is goed te combineren met zonnepanelen. De elektriciteit die je nu niet gebruikt wordt omgezet in warm tapwater of gebruikt voor de verwarming. 

Door de levering van tapwater én verwarming kan er zowel in de zomer als in de winter worden bespaard. Na een eenvoudige installatie draag je direct bij aan een beter klimaat. 

 

 

 

 

 

*Gebaseerd op 4 personen, afhankelijk van het waterverbruik, gasverbruik en de gemiddelde afvoerwater temperatuur. De gasbesparing volgens onze metingen ligt tussen de 400 en 650 m³ voor 4 personen.

20210309_115713.jpg

Foto: Pilotinstallatie bij pilotklant. Grote boiler met aansluiting voor zonneboiler.

COP: 5.4

De COP is 5.4 en de bijbehorende SCOP is 6.6*. Daarnaast wordt de efficiëntie van een warmtepomp hoger als de temperatuur van de bron hoger is. Het afvoerwater is gemiddeld 27°C, zo warm wordt het bijna nooit in Nederland. De HeatCycle is in de praktijk dus efficiënter dan een lucht- of hybride-warmtepomp welke de buitenlucht gebruiken als warmtebron. 

*COP metingen door DEKRA volgens de normen EN 14825:2018 en EN 145411-1/2/3/4:2018 en volgens de testprocedures (EU) 811/2013, (EU) 813/2013, EU 2017/254 and EU 2016/2282.

*Let op dat de COP waarden gemeten zijn bij een bron temperatuur van 10C en een afgifte temperatuur van 35C. In de praktijk (bij hogere afgifte temperaturen) zal de COP lager zijn. De COP en SCOP waarden kunnen wel goed gebruikt worden voor een vergelijking tussen verschillende warmtepompen welke onder dezelfde condities getest zijn.

<55 dB

Als de warmtepomp van de HeatCycle 55C warmte afgeeft dan produceert hij een geluidsvermogensniveau van 54.6 dB*. Bij afgifte van lagere temperaturen wordt ook minder geluid geproduceerd. 55 dB is vergelijkbaar met een normaal gesprek, een vaatwasser of een ouderwetse koelkast. Omdat de HeatCycle geen buitenunit heeft kan hij goed geïsoleerd worden, bijvoorbeeld door de warmtepomp in een bestaande kast te plaatsen of door er geluidsisolerende wanden omheen te plaatsen.

*Decibel meting door KIWA volgens de normen NF EN 12102-1:2017 en NF EN ISO 3741:2012.

Volledig getest

De HeatCycle is uitvoerig getest in The Green Village, op de TU-Delft campus. In The Green Village zijn drie standaard jaren '70 woningen nagebouwd om duurzame technieken te testen.

Na een jaar testen in The Green Village en bij verschillende pilot klanten door het hele land is de HeatCycle nu commercieel leverbaar!