Wat is COP?

Afbeelding ter illustratie bij een artikel over de Coëfficiënt van Prestatie (COP) in de kennisbank van DeWarmte
lees meer
HomeKennisbank

Warmtepompen

Wat is COP?

COP staat voor Coefficient of Performance, en is een van de belangrijkste kenmerken van een warmtepomp. Het is dé manier om te meten hoeveel warmte je uit je warmtepomp kunt persen vergeleken met de hoeveelheid stroom die het gebruikt. Hoe hoger de COP, hoe minder stroom het kost om je huis te verwarmen.

Dus, als je op zoek bent naar de beste optie voor je portemonnee én het milieu, kijk dan uit naar die warmtepomp met zo hoog mogelijke COP.

De formule voor COP is als volgt:

COP formule
Een COP-waarde van 1 zou betekenen dat de warmtepomp evenveel energie verbruikt als de hoeveelheid warmte die wordt geleverd. In de praktijk is dit niet zo efficiënt. Gemiddeld zit de COP van een warmtepomp rond de 4. Dus levert de warmtepomp 4x meer warmte dan dat het energie verbruikt.

​Er zijn verschillende factoren die de COP van een warmtepomp beïnvloeden:

  1. Temperatuurverschillen: De COP kan variëren afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de bron van de warmte (in het geval van onze Pomp AO, de buitenlucht) en het doel van de warmte. In het algemeen geldt dat hoe kleiner het temperatuurverschil, hoe hoger de COP.

  2. Temperatuurverschil: De COP kan variëren afhankelijk van het verschil in temperatuur binnen en buiten de woning. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger de COP over het algemeen is.

  3. Type warmtepomp: Er zijn verschillende soorten warmtepompen, zoals lucht-lucht, lucht-water, water-water en grond-water warmtepompen. Elk type heeft zijn eigen karakteristieken en kan verschillende COP-waarden hebben.

  4. Werkingsgebied: De meeste warmtepompen hebben een optimaal werkingsgebied waarin ze de beste prestaties leveren. Dit is een minimale en maximale buitentemperatuur waarbinnen de warmtepomp het meest efficiënt werkt. Buiten dit bereik kan de COP dalen.

  5. Onderhoud en installatie: Goed onderhoud en een juiste installatie van de warmtepomp zijn essentieel om de efficiëntie te behouden en de levensduur te verlengen.


Bij standaardmeetcondities van 7ºC lucht → 35ºC water (A7/W35) komt de Pomp AO van DeWarmte uit op een COP van 5.3. Hiermee is de Pomp AO als beste getest in vergelijking met andere hybride monoblock warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen.

COP Pomp AO vergelijking grafiekCOP van de Pomp AO in vergelijking met andere monoblock warmtepompen met een vergelijkbaar vermogen

Wat is SCOP?

SCOP staat voor Seasonal Coefficient of Performance, en het wordt gebruikt als een maatstaf voor de efficiëntie van warmtepompen over een heel kalenderjaar. In tegenstelling tot de gewone COP, die een momentopname geeft, overweegt SCOP de prestaties van de warmtepomp gedurende een langere periode.

De formule voor SCOP is als volgt:

SCOP formule
Waar de COP een momentopname is, geeft de SCOP meer inzicht in de algemene efficiëntie van de warmtepomp door het hele seizoen heen. De SCOP geeft dus een realistischer beeld van de effectiviteit van de warmtepomp over een langer gebruik. Het is als het verschil tussen een momentopname en een volledige filmopname van de prestaties van de warmtepomp.

Bij standaardmeetcondities van 7ºC lucht → 35ºC water (A7/W35) komt de Pomp AO van DeWarmte uit op een SCOP van 4.9. Wat iets lager is dan de COP, maar nog steeds één van de beste in de markt.

Deel dit artikel