De HeatCycle

Totaal bestaat de HeatCycle uit 3 onderdelen die gekoppeld worden door (geïsoleerde) waterleidingen; de warmteterugwin-unit, de warmtepomp en de boiler.

De warmteterugwin-unit komt in de kruipruimte of kelder, de rest van de installatie wordt in de woning geplaatst.

De warmtepomp is ongeveer 40x50x60 cm en de boiler wordt gedimensioneerd op het warmwaterverbruik. De warmtepomp staat bij voorkeur op de begane grond, waar de boiler zowel bij de warmtepomp als bij de (aanwezige) cv-ketel kan worden geplaatst.

 

In de woning in the Green Village staat zowel de warmtepomp als de boiler in de ruimte onder de trap.

 

Foto: Pilotinstallatie van de HeatCycle in testwoning the Green Village

Slimme warmtewinning

De HeatCycle onttrekt warmte uit het afvalwater. De gemiddelde temperatuur van afvalwater is nog 27°C. Door dit water af te koelen naar 2°C kan er warmte aan onttrokken worden, warmte die weer in huis kan worden gebruikt. Uit al het afvalwater kan warmte worden teruggewonnen door de HeatCycle, dus niet alleen het water van de douche! 

Betrouwbare warmtelevering

Enkel de warmte wordt teruggewonnen, het afgekoelde afvoerwater stroomt door naar het riool.

De gerecyclede warmte wordt gebruikt om warm tapwater te maken. Omdat al het water wordt gebruikt kan de HeatCycle méér warmte leveren dan nodig is voor alleen warm water. Deze "extra" warmte wordt geleverd aan verwarming in de woning.

Een dubbele opslag zorgt ervoor dat er altijd warm water beschikbaar is. Na installatie van de HeatCycle start je direct met besparen.

Besparen en bijdragen

Met de HeatCycle kan een hoop gas worden bespaard. Voor een gemiddeld huishouden is dit ongeveer 650 m3 per jaar!*

De HeatCycle is dé manier om direct de uitstoot van de woning te verlagen en is goed te combineren met zonnepanelen. De elektriciteit die je nu niet gebruikt wordt omgezet in warm tapwater of gebruikt voor de verwarming. 

Door de levering van tapwater én verwarming kan er zowel in de zomer als in de winter worden bespaard. Na een eenvoudige installatie draag je direct bij aan een beter klimaat. 

 

*Gebaseerd op 4 personen, afhankelijk van het waterverbruik.

 

Foto: Pilotinstallatie bij pilotklant. Grote boiler met aansluiting voor zonneboiler.

Hoge efficiëntie

De efficiëntie van een warmtepomp wordt hoger als de temperatuur van de bron hoger is. Het afvalwater is gemiddeld 27°C, zo warm wordt het bijna nooit in Nederland. De HeatCycle is dus efficiënter dan een lucht-of hybride-warmtepomp die de buitenlucht gebruikt als warmtebron. Door de hoge efficiëntie gebruikt de HeatCycle minder elektriciteit voor dezelfde hoeveelheid warmte.

silence green.png

Geruisloos

De HeatCycle heeft geen ventilatie-unit nodig. Dit zorgt voor een geruisloos product zonder gevelvervuiling. De nieuwe wetgeving voor geluidsoverlast door warmtepompen is dus ook geen belemmering voor de aanschaf.

Daarnaast staan de meeste componenten in de kruipruimte, waardoor de HeatCycle beperkt leefruimte in beslag neemt. 

Volledig getest

De HeatCycle wordt uitvoerig getest in The Green Village, op de TU-Delft campus. In The Green Village zijn drie standaard jaren '70 woningen nagebouwd om duurzame technieken te testen. Met de installatie van de HeatCycle wordt de eerste grote stap naar verduurzaming gezet. 

In de woning worden testen uitgevoerd gedurende langere tijd om zekerheid te geven over de besparing en de installatie te optimaliseren.